Od 13. do 16. Maja bo v Avstrijskem Kössenu potekal testival jadralno padalske opreme.